Қаз Рус Анг

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРАНСПОРТ КАЗАХСТАНА

журнал для специалистов промышленного транспортного комплекса


2_20
Журнал

Журнал әлемдік мерзімді тіркеуінің халықаралық орталығына тіркелген (Франция, Париж қ.), халықаралық реферативтік басылымға сәйкес келетін ISSN № 1814-5787 баспа нұсқасындағы индексі бар.

2_17
Редакциялық этика

Ұсынылған зерттеу нәтижелері мен қорытындылары сенімді болуы ғана емес, сонымен қатар толық, дұрыс және объективті ұсынылуы тиіс.

2_14
Авторлар ережесі

Мақала келесі тілдерде ұсынылуы мүмкін: қазақ, орыс және ағылшын.

Журнал туралы

Қазақ қатынас жолдары университеті 2004 жылдан бастап «Қазақстан өндіріс көлігі» журналын басып шығарады. Қазақстан Республикасы ақпараттық министрлігінен берілген 03.07.2004 жылғы № 5181-Ж куәлігі келісімімен және Қазақстан Республикасы коммуникациясы және ақпарат министрлігінен берілген 28.09.2016 жылдан № 16163-Ж  бастап қайта тіркелді.

Журнал әлемдік мерзімді тіркеуінің халықаралық орталығына тіркелген (Франция, Париж қ.), халықаралық реферативтік басылымға сәйкес келетін ISSN № 1814-5787 баспа нұсқасындағы индексі бар. Журналдың әр нөмірі ҚР кітап палатасына оның кітапханалар аралығында бөлінуі үшін ғылымдық және ақпараттық мекемелер мен сол сияқты оның Қазақстандық реферативті журналдары баспаға енгізу мен пікір жазу үшін бағытталған. «КазПочта» АҚ – 75133 агенттігі каталогіндегі жазылу индексі.

Журналдың негізгі мақсаты журнал бағытының тематикасына қатысты ғылымдар облысында мамандар ғылыми қызметтерінің жарықтандыру арқылы ғылыми зерттеулер даму күші болып табылады. Негізгі ғылыми бағыттар: көлік және экономика. Журналда ғылыми мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде, соның ішінде шет ел авторларының мақалалары жарық көреді.

Журналдың жылына (тоқсан сайын) 4 рет 500 дана айналымы басылып шығарылады.

Журналдың редакциялық кеңесі құрамына жүргізуші мамандар мен шет ел және Қазақстан өндірісі көлігі ғалымдары кіреді.

Журналдың электрондық нұсқасы бар және www.prom-trans.kz сайтына шығады. Сол сияқты http://kuwc.kz университет сайтында журналға сілтеме беріледі.

«Қазақстан өндіріс көлігі» журналы рецензияланған журнал болып табылады. Мақалалардың жағымды рецензиясы бар, ғылыми – теоретикалық сипатта ғана жарияланады. Аз дегенде екі тәуелсіз ғалым немесе негізгі тематика бойынша «Ғылыми мақалаларды қолжазбалар рецензия тәртібіне» байланысты журналда ұсынылған. Жалпы ережелер мен талаптарды ұсынуға тіркеуге қолжазба мақала журналында, сол сияқты «Мақала жариялау туралы ереже» журналындағы шығарылымы орнатылған.

Журнал, журналдар, жинақтар, ақпараттық басылымдар, баспа материалдарын жариялау» ГОСТ 7.5-98 байланысты мақалалар тіркеу бойынша базалық басылым стандартына сәйкес келеді. Мақала кезінде библиографиялық тілдерге «Библиографиялық жазу» ГОСТ 7.1-2003 сәйкес келеді.  Библиографиялық сипаттау жалпы талаптар мен ережелері, сол сияқты журналдың электрондық нұсқасы ұсынылады. Қор тіркелімі үшін электрондық кітапхана қосылады.

Соңғы нөмірлер

Рассылка

Жазылу  Болдыртпау